Vrácení peněz


U nás se nemusíte bát nakupovat!!  Pokud vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete nám ho do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží by nemělo být použité či poškozené a mělo by být vráceno v původním obalu. Vše se snažíme řešit co možná nejrychleji a pokud chcete zboží vrátit, můžete tak učinit následujícími způsoby:

1) Osobně - zastavte po tel. dohodě na adrese  Hradiště na Písku 71, Staré Hradiště, 533 52 a vše na místě vyřídíme

2) Poštou - zašlete nám zboží zpět včetně paragonu a čísla účtu, na který chcete zaslat peníze za zboží

Pokud vracíte kompletní objednávku, vrátíme Vám částku včetně poštovného. Neproplácí se pouze Vaše náklady spojené s dodáním vráceného zboží k nám.

VZOR!

Jméno a příjmení

spotřebitele……………………………………………
Adresa: ............................................................

Kontaktní údaje (telefon a e-mail).........................

 Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)..........
IČ podnikatele .....................................................
Adresa podnikatele ..............................................

 


V .................... dne ......................... 

 

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


Vážení,

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách ................................................s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl ………………………………
Vzhledem k tomu, že výše uvedený …………………… nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

……………… Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného ……………… zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši........................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstotupení od smlouvy na účet č. .................................... vedený u ……………………

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem ………………………………………

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č……………………………)